Welkom bij Verkeersschool Marcel van den Bergh vof.

 INDIVIDUEEL AUTOTHEORIE CURSUS.

Wij werken alleen volgens afspraak.

Individueel theorie cursus € 399,--

8 lessen incl. examen training, 1 x administratiekosten,1 x CBR theorie examen.

Theorielessen speciaal ontwikkeld voor mensen met dyslexie, ondersteuning bij leer- of taalproblemen en examenvrees !

Zelf evaluatie ondersteund door ons ontwikkeld leerling volgsysteem.De lessen worden ondersteunt door beperkte teksten te gebruiken en voorbeelden uit de praktijk.

Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die tijdens een examen vaak onduidelijk blijken te zijn.

Bij ons wordt er ouderwets theorieles gegeven soms helpen tips en "ezelbruggetjes" om de slagingskans te vergroten.

Proefexamens met nabespreking en uitgebreide mogelijkheid om vragen te stellen.Hoe lang duurt het auto theorie-examen?
Voor het gewone theorie-examen heb je 30 minuten de tijd. Bij het onderdeel gevaarherkenning krijg je 8 seconden per vraag. Bij de onderdelen kennis en inzicht is geen tijd per vraag ingesteld. Je kunt zelf je tijd indelen. Voor het onderdeel kennis krijg je ongeveer 8 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden. Voor het onderdeel inzicht krijg je ongeveer 16 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.
Voor het theorie-examen met extra tijd en het individueel begeleide examen krijg je allebei 45 minuten. Hier krijg je 5 minuten extra tijd voor het onderdeel kennis en 10 minuten extra tijd voor het onderdeel inzicht.


Nieuwe CBR beoordeling !


A. Kennis hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen
B. Inzichthier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen > Voorbeelden uit de praktijk vertaald naar de theorie. 

C. Gevaarherkenninggaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie >gas los, niets doen of remmen


Hoeveel vragen moet je goed hebben?

Het autotheorie-examen krijgt drie examenonderdelen, namelijk; gevaarherkenning, kennis en inzicht.

Het onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen, hiervan moet je 13 of meer vragen goed beantwoorden. 

Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, hiervan moet je 10 of meer vragen goed beantwoorden. 

Het onderdeel inzicht bestaat uit 28 vragen, hiervan moet je 25 of meer vragen goed beantwoorden. 

Bij de onderdelen kennis en inzicht krijg je in totaal ook 2 testvragen. 

 

 Einde pagina